Prague Lions

Kč70 022 of Kč3 000 raised

Prague Lions Fundraiser!

Jsme Prague Lions a děkujeme Vám za to, že jste navštívili naši stránku!

O tolik víc

Minulý rok byl těžkou zkouškou pro celý svět. Byli jsme svědky ztráty životů, zaměstnání, živností a mnoho dalšího. Bylo to srdcervoucí.

Podobné ztráty jsme zažili i v naší Lions rodině. Počínaje tím, že se mezinárodní média na začátku této krize zaplnila zprávami o jednom z našich hráčů ve spojitosti s touto nemocí, a konče viditelným dopadem na životy a živobytí všech našich 200 hráčů a jejich rodin.

K tomu všemu jsme ještě bohužel utrpěli ztrátu 1 miliónu korun od sponzorů, který krize odvála jako mlhavé páry.

Do roku 2020 jsme původně vyráželi na vlně pozitivity. Získali jsme první titul po třinácti letech. Měli jsme nové sponzory. Měli jsme ten nejsilnější tým, jaký jsme kdy dali dohromady. Víc hráčů a koučů než kdy předtím. Víc dětí v programu pro mládež než kdy předtím. Novější systémy a zdroje na vydělávání peněz než kdy předtím. Základním faktem je, že jsme fotbalový tým, který se snaží přežít pandemii. Ale… Jde nám O MNOHEM MNOHEM VÍC NEŽ JEN O FOTBAL.

Možná jsme přišli o jeden milión korun pro nás, ale vybrali jsme 100 000 korun na dobročinné účely. Pro koho? Pro místní malé podnikatele, kteří se snaží udržet nad vodou. Pro ty, kteří bojují s covidem V první linii. Pro děti, které zápolí s rakovinou. Aby i tyto děti mohly slavit Vánoce.

Naši hráči se dále setkávali a společně cvičili alespoň online, v naději že se brzy budou moci vrátit na hřiště. Naši koučové hostili 27 vzdělávacích akcí pro více než 70 koučů ze 7 zemí a tří kontinentů, kde se učili mimo jiné i od bývalých koučů z NFL a z D1.

Začali jsme pracovat na velkých projektech – první hřiště na americký fotbal v České Republice, naše vlastní posilovna, začátek nového programu mimoškolních aktivit, který stovkám dětí ve školách přiblíží náš nádherný sport.

Celou tu dobu jsme tvrdě pracovali na tom, abychom PŘEMOHLI vše, co nám COVID házel pod nohy. Nyní však potřebujeme nové firmy a jednotlivce, kteří se k nám připojí a podají nám pomocnou ruku.

Jsme připraveni odhodlaně vykročit vstříc všem výzvám, které příští rok přinese! Přidáte se k nám i vy?

Help us RAIZE THE BAR by collecting $100,000 CZK
Prague Lions

Vaše příspěvky využijeme na:

  • nastartování týmů v našem programu po současné pandemii, protože je těžké sehnat finance
  • zajištění pomocníků na zápasech, které možná budou muset být bez fanoušků
  • elitní americké trenéry a hráče, kteří nám svými znalostmi pomohou v trénování sportovců každého věku
  • nákup nového tréninkového a herního vybavení které našim hráčům pomůže pracovat na vyšší úrovni

Prague Lions Fundraiser!

We are the Prague Lions and we thank you for visiting our page!

The last year has been a challenge for the whole world. We have seen loss of life, jobs, businesses and more. It’s been gut wrenching.

We have seen it within our own Lions family. From one of our players making international news at the start of the crisis because of the disease to seeing its effects on the lives and livelihoods of our 200 members and their families.
On top of that, we saw over 1 million crowns in sponsorship evaporate due to the crisis.

We came into 2020 riding high. Our first Championship in 13 years. New sponsors. The strongest team we had put together. More players and coaches than ever before. More kids in our youth program than ever before. New systems and sources of income than we had before.

Those are the basic facts. A football team trying to make it through a pandemic. But there is SO MUCH MORE THAN JUST FOOTBALL.

Through it all, we have fought for our team and our community. We raised 100,000 crowns for businesses, frontline workers, and kids in the children’s hospital.

On top of that, our players have continued to meet and workout online in hopes that we will soon be back on the field. Our coaches committed themselves to being the best coaches they can be by hosting 27 coaches clinics for over 70 coaches from 7 countries and three continents, learning from former NFL and D1 coaches.

We have started work on big projects – the first football field in the Czech Republic, our own weight room, launching a new after-school program to introduce hundreds of kids to our great sport.

Through this all, we have worked hard to OVERCOME everything COVID has thrown at us. However, we need your support now more than ever. Without the support from the community and YOU, our program won’t be able to thrive. We are asking for any contribution that you feel led to donate. Any and all donations will be extremely helpful at this time and we look forward to continuing to back to our community by providing entertainment and leadership!

We are prepared to boldly step into whatever comes next! Are you prepared to join us?
Help us RAIZE THE BAR by collecting $60,000 CZK

-Prague Lions

 
The current exchange rate is 1.00 USD equals 0 CZK.
Dedicate this Donation

Honoree Details

Personal Info

Donation Total: Kč25,00